De 5 Inzichten voor succes zijn

coaching productiviteit succes vormcoach zelfkennis zelfontwikkeling Jan 05, 2022
man uurwerk kostuum

                   

1.     Wees niet zielig.

2.    We hebben allemaal schrik.

3.    Plan het proces.

4.    Niet te doen lijst.

5.    Werk aan jouw pauze.

 

 1. Wees niet zielig.

We zullen allemaal wel eens geconfronteerd worden met tegenslagen, verlies, pesterijen, momenten van twijfel.

We doen allemaal wel eens iets “verkeerd” of “dom”.

Iedereen heeft een verleden waar ze mee om moeten gaan en er is bij iedereen wel iets die niet naar hun zin is.

Natuurlijk besef ik dat je heel wat meegemaakt hebt en dat het niet altijd zo simpel geweest is of zelfs héél zwaar was, misschien zelfs gewoonweg brutaal en bijna ondraaglijk.

De reden dat je dit leest is omdat je jezelf er doorheen geworsteld hebt of je het nog aan het doen bent.

Onze fysiek gaat mee met onze gedachten of liever gezegd onze gedachten gaan mee met onze fysieke houding.

De houding die je aanneemt wanneer je trots en fier bent op jezelf kun je fysieke waarnemen. Dit heeft ook een impact op jouw manier van ademen.

Verander de manier waarop je rechtop staat, zorg voor een langzame gecontroleerde buikademhaling  en al vlug verandert je mentale staat mee. Dit noemen we de coachende staat.

De mentale staat of de manier waarop we naar de uitdagingen rondom ons kijken en dus ook denken is afhankelijk van al deze voorgaande factoren. Uiteraard zijn dit niet de enige factoren die belangrijk zijn maar het is een goed begin.

We kunnen ook nog oplossingsgericht gaan denken “negatieve gedachten ombuigen naar positieve gedachten”, beginnen met kleine veranderingen, een planning maken met voldoende ademruimte, opzoeken hoe iemand anders dit opgelost heeft en het implementeren in ons eigen leven, de manier waarop we tegen onszelf praten veranderen naar opbouwende en ondersteunende taal, …

Creëer een nette gestructureerde omgeving. Want orde en structuur rondom jou creëert rust in je hoofd.

Dit alles natuurlijk binnen jouw eigen mogelijkheden en potentieel.

 

Neem nu de tijd om volgende vragen te beantwoorden:

 

 1. De 5 belangrijkste lessen die ik uit het verleden geleerd heb zijn …
 2. De 5 positieve gedachten die ervoor zorgden dat deze lessen waardevol zijn voor mijn toekomst zijn …
 3. De 5 negatieve gedachten die ik beter achterwege kan laten zijn …
 4. De 5 manieren om mezelf erop voor te bereiden als deze situaties zich nog eens voordoen zijn …
 5. De 5 tips die ik iemand anders kan geven om met deze periodes om te gaan zijn …

 

 2. We hebben allemaal schrik.

We hebben allemaal momenten dat we iets moeten doen waar we schrik voor hebben: schrik om voor schut te staan, voor wat anderen van ons denken, schrik om te falen, om onszelf belachelijk te maken, …

Falen is leren en leren is groeien!

Het is in ons falen dat we de lessen leren die ons sterker en slimmer maken.

Denk even na als je tegen je vrienden zou praten zoals je tegen jezelf praat, zou je dan nog vrienden over hebben?

Praat tegen jezelf alsof je jouw beste vriend of partner aanmoedigt.

De kwaliteit van jouw leven is vaak sterk afhankelijk van hoe ver je uit jouw comfortzone gaat om jouw eigen “innerlijk monster” te temmen. Het “innerlijke monster” die vaak de bovenhand krijgt als je weet wat  je zou moeten doen en het jouw leven opmerkelijk beter of gemakkelijker zou maken maar je het toch weer eens niet doet.

 

Neem nu de tijd om volgende vragen te beantwoorden:

 1. De 5 dingen waarvan je diep van binnen weet dat je die moet doen om de kwaliteit van jouw leven te verbeteren zijn …
 2. De 5 redenen, angsten, zorgen, gedachten, manieren waarop je tegen jezelf praat, enz. die maken dat je dit niet doet zijn …
 3. De 5 belangrijkste redenen in mijn leven om deze angsten, zorgen, gedachten, interne dialoog, enz. te overwinnen zijn …
 4. Door de dingen die je in vraag één zou moeten doen nu te doen veranderen de volgende 5 dingen in jouw leven voorgoed …
 5. De 5 manieren om mezelf te belonen na het bereiken van deze overwinningen zijn …

  

3. Plan het proces.

Ieder jaar opnieuw, nieuwe doelen, nieuwe doelstellingen en vaak ook eens dezelfde goede voornemens die we al enkele keer zouden gedaan hebben.

Natuurlijk geld dit niet voor ieder doel of voornemen, gelukkig maar.

Wat maakt dat we het soms opgeven of het als een soort van falen ervaren?

De meeste manieren waarop we onze doelen stellen zijn vaak gemaakt om te mislukken omdat deze geen rekening houden met onze persoonlijke groei en ontwikkeling. Als persoon willen we natuurlijk onze doelen halen maar als we ook maar één millimeter naast ons doel zitten dan ervaren we dit vaak als een mislukking.

De vraag is niet wat je wilt bereiken, maar welke processen je dient te doorlopen en aan te leren om dit doel te bereiken. Wanneer en hoe ga je deze processen meten om je evolutie in kaart te brengen?

Hoe we denken als het eens verkeerd gaat zorgt vaak voor een negatieve spiraal waardoor we het opgeven. Vaak door onszelf te vergelijken met anderen die al succesvol zijn in wat je wilt doen.

Ieder moment is een goed moment om opnieuw te beginnen, maar nu starten we vanop de plaats waar we reeds beland zijn.

Vergelijk jezelf met wie je hiervoor was en niet met anderen of hun succes waarvan jij denkt dat ze hebben. Iedereen heeft zijn of haar eigen tragedie die wij niet zien.

Het is belangrijk om voor jezelf bij te houden waar je jezelf bevindt in het proces op een schaal van 0 – 10 om later jezelf niet voor te liegen dat je geen vooruitgang geboekt hebt.

In een vlaag van negatieve gedachten is het gemakkelijk om de positieve vooruitgang over het hoofd te zien.

 

Neem nu de tijd om volgende vragen te beantwoorden:

 1. De 5 doelstellingen of goede voornemens die ik wel al verwezenlijkt heb in de afgelopen jaren zijn …
 2. De 5 belangrijkste inzichten, vaardigheden, waarden of overtuigingen die ervoor zorgden dat ik deze doelstelling wel behaalde waren …
 3. De 5 belangrijkste doelstellingen die ik dit jaar wil verwezenlijken zijn … en de persoon die ik dien te worden om dit te bereiken is … (vb. om te lopen word je best een loper)
 4. De 5 manieren waarop ik het succes van mijn vorige verwezenlijkingen kan implementeren in mijn huidige doelstellingen zijn …
 5. De 5 belangrijkste momenten dit jaar om mijn proces op een schaal van 0 – 10 te meten zijn … en nu sta ik op …

 

4. Niet te doen lijst.

We kennen allemaal een “to do” lijst maar wat is nu een “niet te doen” lijst?

Je kunt ze op twee manieren opstellen:

 1. Niet te doen hoe goed ik toen was.
 2. Niet te doen! Want ik weet dat het mijn leven verpest.

 1. Niet te doen hoe goed ik toen was.

Dit kan door een lijst te maken van de momenten waarop je zelf trots was op wat je bereikt hebt in jouw leven.

Hierdoor geef je jezelf de tools en inzichten waar je nu reeds goed in bent en welke je kunt gebruiken om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

 2. Niet te doen! Want ik weet dat het mijn leven verpest.

We hebben allemaal wel eens van die momenten waarop de dingen ons niet echt meezitten. Meestal weten we al op voorhand welke momenten of welke zaken ons niet echt liggen.

Door jezelf voor te bereiden op deze momenten en er zoveel mogelijk bewust mee om te gaan voorkom je om in jouw eigen valkuilen te lopen.

 

Neem nu de tijd om volgende vragen te beantwoorden:

 

 • De 5 dingen in mijn leven die ik bereikt heb waar ik fier op ben zijn …
 • De persoon die ik op dat moment was om deze dingen te bereiken was … (vb. om een lekkere feestmaaltijd te bereiden voor mijn familie werd ik een kok, planner, gastheer, entertainer, …)
 • De 5 vaardigheden, waarden, overtuigingen die ik leerde toen ik … (vb. kok) werd waren … (vb. een recept nauwkeurig opvolgen)
 • De 5 skills, waarden, overtuigingen die mij vandaag kunnen helpen om mijn huidige doelen te bereiken zijn...
 • De 5 dingen die ik nu tegen mezelf kan zeggen als het even minder gaat (door naar mijn voorgaande successen te kijken) zijn…

 

 

 • De 5 dingen die mijn leven verpesten en die ik op een regelmatige tijdstip doe zijn …
 • De 5 dingen die ik hier kan aan veranderen en die binnen mijn eigen controle liggen zijn …
 • De 5 dingen die ik niet langer tegen mezelf ga zeggen omdat ze mij niet vooruithelpen zijn …
 • De 5 nieuwe dingen die ik nu tegen mezelf kan zeggen en die mij moed en doorzettingsvermogen geven zijn … (kijk naar je “niet te doen hoe goed ik was” lijst voor inspiratie.)
 • De 5 datums waarop ik dit jaar mijn “niet te doen!” lijst zal bijwerken zijn … en de dingen die ik nu al op mijn lijst kan plaatsen zijn …

 

 5. Werk aan jouw pauze.

Nu we meer en meer thuis werken, is het nog verleidelijker om privé en zaken door elkaar te laten lopen. Maak een duidelijk onderscheid tussen werk en privé alsook tussen pauze en werken.

Het is gemakkelijk om nog vlug iets te doen voor het werk tijdens je middagpauze of ‘s avonds laat.

Maar als pauze werkt, waarom werk je dan in jouw pauze?

Geen tijd om te ademen, het is veel te druk!

Toch is uit studies gebleken dat je veel productiever en gezonder bent als je tijdig pauzes inlast om even te bewegen, water te drinken, te stretchen, iets leuks te doen, een power nap van 20 min te nemen, een kleine wandeling buiten te nemen en er dan met frisse energie terug tegenaan te gaan.

Er bestaan verschillende technieken die men via google kan vinden zoals de pomodoro-techniek (25 min werken, 5min pauze), 52 min werken en 17 min pauze, intermittent rusten (90-120 min werken en 20 min pauze), … Probeer ze allemaal eens even uit om te kijken welke het best bij jou past.

 

Neem nu de tijd om volgende vragen te beantwoorden:

 1. De 5 verleidingen die ik dien te weerstaan om een efficiënte en energieke pauze te nemen zijn …
 2. De 5 energie gevende gewoontes die ik tijdens mijn pauze kan inlassen zijn …
 3. De 5 beste momenten van de dag waar ik even kan stilstaan hoe bewust ik met mijn pauzes omga zijn … (niet tijdens de pauzes)
 4. De 5 nieuwe regels die ik voor mezelf opstel om mij niet te laten verleiden om te werken in mijn privétijd zijn …
 5. De kleding die ik aandoe om te werken is … en onderscheid zich van mijn privé kleding door … Eens ik deze kleding omwissel voor mijn privé kleding zit mijn dagtaak erop.

 

 

Wanneer je deze lijsten overloopt van alles wat je tot nu opgesteld hebben kunnen je jou dagelijks de volgende vraag stellen:

Wat is dat éne ding dat ik vandaag voor mezelf kan doen die mij net iets beter maakt dan wie ik gisteren was is …

 1. Neem de nodige acties, doe het voor jezelf.
 2. Lieg niet tegen jezelf.
 3. Je moet de antwoorden echt willen en durven weten.
 4. Wees specifiek.
 5. Wees bereid er iets aan te doen en doe het ook.
 6. Start met kleine veranderingen.

Ja, ik krijg gratis toegang tot "de beste coaching inzichten":

Groei met ons mee en voed je hersenen met de "beste" informatie.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.